Witamy w PORTALU BENEFICJENTA,

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz stanu realizacji zawartych umów.

Korzystać mogą z niego tylko Ci Beneficjenci, którzy:

1. Dokonali wstępnej  rejestracji w portalu. Rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu w Państwa instytucji. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników.

2. Wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zbiorze, którego administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

3. Podpisali i dostarczyli wniosek rejestracyjny wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności.

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (portal@wfos.lublin.pl)